Get Adobe Flash player

Regulamin

 

 

        REGULAMIN   DW MIESZKO

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym DW MIESZKO prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu

PRZEDMIOT REGULAMINU

1.   Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania w Dw Mieszko i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie się w obiekcie jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Dw Mieszko. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu

2.   Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Dw Mieszko

DOBA HOTELOWA

1.   Pokój w Dw Mieszko wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00 dnia następnego.

2.   Gość zobligowany jest do opłacenia kosztów za pobyt najpózniej w dniu przyjazdu do Dw Mieszko w recepcji podczas zameldowania.

3.   Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia w którym upływa termin najmu pokoju.

4.   Recepcja Dw Mieszko uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, przy czym zastrzega, iż konieczna może być zmiana pokoju.

5.   Dw Mieszko zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gości na obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

REZERWACJA I MELDUNEK

1.   Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

2.   Gość nie może udostępnić pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

3.   Osoby niezameldowane w Dw Mieszko mogą przebywać w pokoju Gości od godziny 7.00 do godziny 22.00

4.   W przypadku rezygnacji gościa w trakcie trwania pobytu Dw Mieszko nie zwraca opłaty za pobyt. Zwrotowi podlega jedynie opłata za wyżywienie.

5.   W przypadku anulowania rezerwacji zaliczka na poczet pobytu nie jest zwracana

6.   Dw Mieszko może zwrócić 50% opłaty za pozostałe, niewykorzystane dni pobytu wyłącznie w przypadku nagłego zachorowania Gościa, potwierdzonego przez lekarza.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Dw Mieszko przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa na obiekt w przypadku opóżnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

2.   Dzieci poniżej 12-go roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

3.   Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa , powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi w sposób uniemożliwiający  otwarcie ich niepowołanym osobą. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie zezwala się na używanie w pokojach grzjników, żelazek, czajników bezprzewodowychi innych, podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia Dw Mieszko. Zabrania sie również urzywania otwartego ognia, w tym świec.

4.   Recepcja wydaje Gościowi jeden klucz do pokoju, w przypadku zgubienia klucza recepcja pobiera opłatę w wysokości 50zł.

5.   Wyposażenie pokoju oraz części wspólnych jest własnością Dw Mieszko. Gością nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

6.   Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Dw Mieszko powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie prawo obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeżdzie.

7.   Odpowiedzialność Dw Mieszko z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji

8.   Usługa dodatkowej wymiany pościeli- na życzenie Gościa-jest świadczona odpłatnie w cenie 15zł za komplet pościeli, sprzątanie pokoju na życzenie Gościa 50zł. Worki na śmieci i papier toaletowy znajdują się do pobrania w recepcji.

9.   Recepcja czynna jest całą dobę.

10.   W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia w pokojach oraz częściach wspólnych. W przypadku naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami jonizowania pomieszczeń- 250zł i interwencji straży pożarnej w przypadku włączenia się DSO- 500zł

11.   W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00- 7.00

12. W Dw Mieszko akceptowane są zwierzęta  po wcześniejszym uzgodnieniu i dodatkową opłatą